کدها و توضیحات ارائه شده سرکلاس – شمسی پور – برنامه سازی پیشرفته 2