تبدیل HEX به RGB

سلام با استفاده از تابع زیر شما میتوانید هگزادسیمال را rgb تبدیل کنید:

 


پست های مرتبط