دانلود فایل

سلام ، با استفاده از کد زیر میتوانید فایلی را با استفاده از id رکورد دانلود کنید با لینک غیر مستقیم.

الیته قبلا باید جدولی درست کرده باشید که اطلاعات فایل در داخل رکورد ها ذخیره شده باشد.

نحوه استفاده :

 


پست های مرتبط