پلاگین انتخاب تصاویر

پلاگین انتخاب تصاویر : برای به انتخاب در آوردن تصاویر است ، با قابلیت select all و unselect all و حذف تصاویر.

فایل های css و js مورد نیاز :

نمونه کد برای نمایش تصاویر :

 


پست های مرتبط