ساخت رنگ های تصادفی

سلام با استفاده از این کد می توانید رنگ های تصادفی تولید کرده و از آن استفاده کیند.

نمونه ای از استفاده از کد بالا :

 


پست های مرتبط