Unzip کردن

با سلام با این کد می توانید یک فایل فشرده را Unzip(از حالت فشرده خارج کردن) کنید .

 


پست های مرتبط